Taekwon-Do Examens

Geschreven door: Het kader

Taekwon-Do Examens

 Taekwon-Do examens
Op donderdagavond 23 juni traden een 12-tal Taekwon-Doka’s uit Gemert/Mill e.o. aan om hun Taekwon-Do (kup) examens (gekleurde banden) af te leggen. 2 dagen later legde nog 4 andere Taekwon-Doka’s een privé examen af wat het totale aantal kandidaten op 16 bracht.
Naast het theorie examen dat door een 3-tal witte banders met goed gevolg werd afgelegd (eenieder moest beschikken over de nodige kennis welke nodig is om een praktijkexamen af te mogen leggen) moest men voor het praktijkgedeelte van het examen de volgende onderdelen afleggen: Saju’s (vierhoeksoefenvormen), Tuls (stijlpatronen tegen denkbeeldige tegenstanders), Ilbo en Sambo Matsogi (1 en 3 stapsparringen), Gyepa (breektesten) en non/semi-contactsparren.
Om 18:00 uur begonnen de kandidaten onder het toeziend oog van de examencommissie en de toeschouwers aan het examen. De leeftijd van de deelnemende kandidaten varieerde van 8 jaar t/m 46 jaar. Ondanks de warmte en de nodige zenuwen, welke zo’n examen met zich meebrengt, wisten alle 16 leerlingen met goed gevolg het examen af te leggen.
Het hoogste examen werd afgelegd door Wes Raaijmakers welke met zijn 12 jaar op examen ging voor rode slip en spectaculaire vliegende trappen liet zien. Bas de Haas blonk uit in de 3 stapssparringen waar zelf ingestudeerde verdedigings- en aanvalstechnieken getoond werden, hierin liet hij erg mooie trappen zien. Tijme Werts met zijn 8 jaar de jongste deelnemer van het examen kreeg complimenten omdat hij uitblonk in het Do (theorie) gedeelte, hij had erg zijn best gedaan om de Koreaanse begrippen in te studeren. Het beste examen werd afgelegd door Daantje Geerts, met haar mooie stijl wist zij de examencommissie zwaar te imponeren.
De examen commissie welke bestond uit Mark Gerrits (2de dan), Anke Peters (4de dan) en Master Léon van der Putten (7de dan) deelde na afloop vol trots de diploma’s uit. Dit gebeurde dit keer anders dan anders, in plaats van de kandidaten 1 voor 1 naar voren te roepen en daar het verlossende woord te brengen of iemand geslaagd of gezakt was, werd meteen medegedeeld dat alle kandidaten geslaagd waren.
Het Taekwon-Do Examen was volgens de eis en onder auspiciën van de Internationale Taekwon-Do Federatie.
De geslaagden: 9e kup (gele slip); Omaymah Al-Ademi, Areej Al-Ademi, Ahmed Horan. 8e kup (gele band); Tijme Werts, Justin Weerts, Mara Gruijters, Arthur Vulders, Daantje Geerts. 7e kup (groene slip); Giovanni Smits. 6e kup (groene band); Bas de Haas, Stefan Vogels. 5e kup (blauwe slip); Janthe Hurkmans, Illse Hurkmans. 4e kup (blauwe band); Limaar Alhumaidan, Jan-Willem Kantelberg. 3e kup (rode slip); Wes Raaijmakers.
Mede dankzij stichting Leergeld is deze sport voor iedereen toegankelijk ook mensen die het niet kunnen betalen. Namens iedereen van harte gefeliciteerd. Voor informatie kunt u terecht op: www.itf-tkd.nl
Hae-san!
Het kader
Shopping Basket