Contributie Betalingen

Geschreven door: Sabum Anke Peters

Contributie Betalingen

Beste leden, ouders/verzorgers,

 

Het trainingsseizoen staat weer op het punt te beginnen.

 

Ook dit jaar hebben wij het ondanks alle prijsstijgingen die nagenoeg overal worden doorgevoerd weer voor elkaar gekregen om dezelfde contributieprijzen te hanteren. De contributie is dus wederom niet verhoogd.

Verder willen wij u allen een algemene reminder sturen over de correcte contributie betalingen, daar dit af en toe vragen oproept en verkeerd gaat.

 

Wij willen u er op wijzen dat de contributie per vooruitbetaling dient te geschieden.

 

Gelieve enkel betalingen voor 3 maanden over te maken naar het rekeningnummer: IBAN NL 37 INGB 0006 4671 20. Onder vermelding van betaling contributie en naam lid.

 

Mocht u contant willen betalen kan dit 1x per maand tijdens de training. Dit mag voldaan worden bij Master Léon of bij mij (Sabum Anke). Wanneer wij beiden niet aanwezig zijn mag u dit voldoen bij de trainer van dienst.

 

Alvast hartelijk bedankt!

Hae-san!
Sabum Anke Peters
Shopping Basket