Choi Hong Hi

De vader van Taekwon-Do

Generaal Choi Hong Hi werd geboren op 9 november 1918, volgens de oude Koreaanse kalender. Zijn ‘martial arts’ carriére begon toen hij protesten leidde tegen de manier waarop de Japanse politie Koreaanse studenten mishandelden. Grootmeester Choi Hong Hi was een van de leiders van de protesten en hierdoor werd hij verbannen uit het Japanse schoolsysteem.

Zijn vader, die bijzonder anti-Japans was, was toch ook bezorgd over de toekomst van zijn zoon en droeg Hong Hi op om onder de supervisie van Meester Han Il Dong caligrafie te studeren. Van hem leerde Grootmeester Choi Hong Hi ook de kunst van Taek Kyun.

Toen Choi Hong Hi na wat tegenslag toch rechten mocht gaan studeren aan de Choong Ang universiteit begon hij met het leren van karate, begeleid door Meester Guchin Funagoshi, de oprichter van Shotokan. Nadat Choi Hong Hi de tweede dan in Karate haalde, ging hij samen met zijn vriend Yoon Byung lessen geven op het dak van het YMCA-gebouw in Tokyo.

Choi Hong Hi en vele anderen weigerden te vechten tegen Korea, maar werden gedwongen door Japan. Samen met 30 andere Koreaanse studenten besloot Choi te vluchten naar het Baek Doo gebergte. Ze werden gearresteerd en kregen een gevangenisstraf van 7 jaar die werd omgezet tot executie. Ze ontnapten de dood toen Korea 3 dagen voor de executie werd bevrijd.

Choi Hong Hi hoorde een oproep van ‘Kun Joon’, een groep die de orde wilde handhaven in Korea, omdat er destijds nog geen politie bestond in Korea. Door zijn ontmoeting met Majoor Reas van het Amerikaanse leger en de oprichting van de Koreaanse Militaire Academie werd hij een van de 110 oprichters van het Koreaanse leger.

Grootmeester Choi Hong Hi werd aangesteld als tweede luitenant in de Kwang Ju streek. Hier merkte hij dat de politie zijn soldaten vaak onterecht arresteerde en ze dan zwaar mishandelde. Hij wou zijn soldaten sterker maken zodat ze zich konden verdedigen. Omdat hij Japan verachtte, begon hij met een lange weg naar de creatie van zijn eigen stijl. Deze weg duurde 9 jaar en aan het einde doopte hij zijn zelfverdedigingskunst Taekwon-Do.

Een leven Taekwon-Do

In 1957, twee jaar nadat Taekwon-Do zijn naam had gekregen, kwam de president van Vietnam op bezoek in Korea. Tijdens dit bezoek vond een Taekwon-Do demonstratie plaats, waarop de Vietnamese President zei: “Ik snap nu waarom Koreaanse soldaten zo sterk en gedisciplineerd zijn.” Omdat een vriend van Grootmeester Choi Hong Hi, Generaal Choi Duk Shin, als ambassadeur naar Vietnam werd gestuurd, kreeg Korea de kans om Taekwon-Do aan de Vietnamezen te laten zien in 1959. In 1962 werd een groep Koreaanse Taekwon-Do instructeurs naar Vietnam gestuurd om militairen en burgergemeenschappen te trainen in de kunst van Taekwon-Do. 

Op de terugweg vanuit Vietnam werd er gestopt in Taipei, waar ze werden begroet door Generaal Yu. In een toespraak zei Yu: “China en Korea zijn al duizenden jaar broeders. Taekwon-Do kan evengoed door China zijn geïntroduceerd in Korea in de Kija dynastie” (Kija is een legendarische Chinese man die het Kija koninkrijk vestigde, vele jaren voor de geboorte van Christus). Hierop reageerde Generaal Choi Hong Hi, trachtend zijn ongenoegen te verbergen: “Ja, China en Korea zijn broeders. Maar Taekwon-Do is een nieuwe verdedigingskunst die ik in 1955 heb gecreëerd. Er was geen Taekwon-Do voor de geboorte van Christus.”

Op 22 maart van 1966, kwamen afgezanten van negen landen bij elkaar in Seoul om samen de Internationale Taekwon-Do Federatie te vormen. Door de herkiezing van General Park Chung Hee als president van Korea, besloot Generaal Choi Hong Hi Korea te verlaten. Na de overname van de Koreaanse Taekwon-Do Associatie door het presidentiële huis, begon zij zich te bemoeien met de International Taekwon-Do Federatie. Hierop sprak Generaal Choi zijn leden toe: “Beste leden, de president van de Internationale Taekwon-Do Federatie is een Koreaan, maar dit wil niet zeggen dat de ITF door de Koreaanse overheid geregeerd mag worden.”

Toen president Park ontdekte dat Generaal Choi in ballingschap naar Canada was verhuist, probeerde hij er alles aan te doen om Generaal Choi terug in Korea te krijgen. Maar zelfs toen Choi’s kinderen ontvoerd werden en zij met de dood bedreigd werden, sprak hij de Koreaanse regering toe met de woorden:  “Ik verkies Taekwon-Do boven mijn zoon.” Omdat president Park wist dat Choi’s karakter en vastberadenheid te sterk waren, besloot hij de “World Taekwon-Do Federation” op te richten, om zich af te zetten tegen de ITF.

De rest van zijn leven heeft hij in ballingschap geleefd in Canada, waar hij nog tot aan zijn dood heeft gewerkt aan de ontwikkelingen van het originele Taekwon-Do. Aan het leven van Choi kwam in 2002 een eind. Hij heeft ervoor gezorgd dat ITF Taekwon-Do uiteindelijk over de wereld werd verspreid.

Choi Jung Hwa

De huidige president

Grootmeester Choi Jung Hwa is de zoon van de oprichter van de International Taekwon-do Federation en de huidige president er van. Hij werd geboren in 1954 op Cheju Island in Korea. Toen hij zes jaar oud was, kreeg hij zijn eerste Taekwon-Do lessen, vlak voordat zijn vader Taekwon-Do zou gaan verspreiden over de hele wereld.

Grootmeester Choi Jung Hwa is in het begin van zijn carrière constant omringd geweest door de instructeurs en meesters van de eerste generatie en hoogste orde. Toen Choi Jung Hwa volwassen werd, zowel qua leeftijd als in Taekwon-Do, begon hij zijn vader te helpen met het doorontwikkelen van onze zelfverdedigingskunst en het registreren er van in een encyclopedie.

Inmiddels, na het overlijden van Grootmeester Choi Hong Hi, zijn vader, is Choi Jung Hwa president van de ITF bond geworden en is hij op 11 april 2005, een zeer memorabele datum, gepromoveerd tot IX dan, de hoogste graad in de originele Taekwon-Do stijl. De reden dat dit een memorabele datum is, is dat op 11 april 1955 Taekwon-Do officieel benoemd werd en dus dat de kunst inmiddels 50 jaar oud was. Destijds, toen Sahyun-nim Léon nog Sabum-nim Léon van der Putten was, was hij aanwezig bij de beëdiging van de president.

Shopping Basket